אורית ששון - ניהול אפקטיבי לעסק

כניסה למערכת הניהול

מנהלים מניעים עובדים במקל וגזר, מנהיגים עושים זאת בעזרת חזון
והשראה

~ אנונימי ~