אורית ששון - ניהול אפקטיבי לעסק

כניסה למערכת הניהול

Quote

לאדם בדרך כלל יש יותר אמונה בפחד שלו,
מאשר בעתידו

~ דאג פיירבאו ~
Next